Business                                                    People                                               Horses                             

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                       

 

 

 

 

 

  

                                 Lidingby Gård

 

Startsida          Om oss            Våra tjänster             Program             Referenser           Kalendarium/Hitta till oss

Varför hästar   -    när det handlar om människor?

 

 

 

 

 

 

 

 

För hästägare

Utveckla en trygg och säker relation med din häst.

Uppfödning- och utveckling av sporthästar för hoppning.

Våra hästar har utöver sina förmågor att bli framgångsrika hopphästar avlats utifrån sina egenskaper att vilja vara med och möta människor. De är uppfödda i flock. Som en följd av den hanteringen är de nyfikna och orädda och alltid sugna på att prova på nya utmaningar.   

                                

Möt våra hästar och låt dig inspireras och utmanas - hur kan Du utvecklas som ledare och person - och ni som team.

 

 

 

                      

                               Ledarskapsutveckling

En stark och engagerad ledare har förmågan att hantera resurser, mål-    sättningar, relationer, roller och affärsprocessen som är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.Som ledare värderas den information du sänder i detalj av dina medabetare.

Vare sig du vill eller inte sänder du information till din omgivning som baseras på ditt inre tillstånd - vad du tänker och vad du känner.

I vilka situationer sänder du vad?

Hur uppfattas du av dina medarbetare?

 Ett framgångsrikt ledarskap skapar med attraktion, dominans, kontroll, fokus och energi det resultat och tillväxt som krävs för en hållbar affärsverksamhet.

 

          

 Affärs- och Verksamhetsutveckling 

 

Led din organisation med ett ledningssystem som sätter fokus på strategisk ledning - i interaktion med affärsverksamheten. 

Vi tror att 

Vår omvärld kräver ett ledningssystem som tar tillvara hela ledningsteamet kapacitet.

 Organisationer ständigt behöver utvecklas för att hantera nya utmaningar

Ledare behöver förstå och förstås

Arbetsmiljön ska vara tillåtande, utmanande, stimulerande, intressant och ”vi vill ha kul på jobbet”.

Vi vill som individer tillhöra det vinnande laget, utvecklas och bli sedda

        

Denna sida är under utveckling 2011-01-03