Catarina Espmark är affärs- och ledarskapsutvecklare som med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning - i både nationellt och internationellt verkande organisationer -arbetat fram ett praktiskt arbetssätt för företag och organisationer att i interaktion med affärsverksamheten och med integration av medarbetare skapa utvecklingsprocesser. 

 Catarina har arbetat på Försvarsmaktens Högkvarter, avdelningen för strategisk ledning men även som konsult och rådgivare med uppdrag inom incident- och krishantering, organisations- och processutveckling, utveckling av ledningsgrupper och styrelser samt kollektiv- och individuell person- och ledarstilsutveckling.

Utöver vedertagna arbetssätt och metoder arbetar Espmark Innovation AB med det unika stödet av Horse Asssisted Education    vilket ger en dimension som är annorlunda och ger effekter långt utöver det du förväntat    -   innan du provat.    

Catarina och övriga kursledare är utbildade i ett beprövat europeiskt koncept för hästunderstöd utbildning,

EAHAE, European Association Horse Assisted Education.

     

 

  

                                 

Startsida                Om oss            Våra tjänster         Program           Referenser         Kalendarium/Kontakta oss

Varför hästar  - när det handlar om människor?