Business                                                             People                                              Horses                             

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                       

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                              catarina@espmark.eu

070  -  341 5248               

Startsida          Våra tjänster           Om oss              Program             Referenser           Kalendarium/Hitta till oss

                                                         Artiklar                       Varför hästar - när det handlar om människor?

  

Varför hästar - när det handlar om människor?

Horse Assisted Education - ger dig svaren - rent praktiskt.

 

I situaitonsanpassade  övningar, uförda på marken, det vill säga det är ingen ridning och det handlar om oss, som individer och människor. Du möter dig själv, ditt ledarskap samt din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Du ges här möjlighet att få uppleva dig själv i andras ögon.

 "Hästar speglar dina svag och starka sidor som ledare. De gör bara som du vill om du är tydlig i din kommunikation."

" Hästar bryr sig inte om det talande ordet men de är experter på kroppspråk. De lyssnar mer på vårt beteende än på vad vi säger."

" Hästar struntar i vad det står på ert visitkort, de ger ärlig feedback eftersom de saknar förmågan att vara subjektiva. De talar om vad som är sant när det gäller era sociala färdigheter utifrån de signaler ni skickar med kroppspråket"

Citaten ovan är mina egna och publicerade i  en tidningartikel i Uppsala Nya tidning (se sidan med artiklar).

Hästen som bytesdjur litar till sin förmåga att kommunicera icke verbalt, att synkronisera sig med omgivningen som strategi för överlevnad. De bygger sin flockstruktur på samma sätt som vi människor bygger våra grupp- och teamstrukturer - när dom fungerar.  Hästen roll i våra workshopar är att spegla och synliggöra  gruppens (deltagarnas) pågående kommunikationer. Hästarna ger oss då möjligheter att själva uppleva hur vi uppfattas av vår omgivning. Som ledare värderas den information du sänder i detalj av dina medarbetare. Vare sig du vill eller inte sänder du ut information till din omgivning som baseras på ditt inre tillstånd - vad du tänker och vad du känner.  I vilka situationer sänder du vad? Din förmåga att kommunicera och hantera resurser, målsättningar, relationer  och affärsprocesser är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.  

Hästens feedback, ger oss möjligheten att - ta en titt på oss själva och uppleva hur vi uppfattas av andra som ledare och medarbetare. I våra workshopar fokuserar vi på och tydliggör för dig hur du använder din egen operativa förmåga att leda, kommunicera och verka tillsammans med andra.

 

Målsättningen är att du efter varje workshop har fått svar på;

Vilka förmågor och styrkor har du som ledare som är en grund till din framgång

samt insikt om

 Ageranden och beteenden som hindrar dig att utvecklas vidare som person och professionell ledare.

Välkommen!